Onze visie

De verbinding met God is de belangrijkste drijfveer achter ons werk

oase-grond

Grond

Ieder mens (be)staat op de grond.
Door wegkijken kunnen we niet vluchten voor ondergrondse onrust. Alleen grondige aandacht brengt ons tot blijvende rust.

oase-overgave

Overgave

Het leven is een les in overgave. We vinden het geluk als we leren loslaten.
Geluk komt waar we streven naar geluk ook loslaten.

oase-liefde

Liefde

Er is geen leven mogelijk zonder liefde. Laten we daarom leren aandacht te hebben voor elkaar en daarmee voor onszelf. De liefde die je geeft is de liefde die je krijgt.

Het onstaan van

Therapeutisch Centrum de Oase

Therapeutisch Centrum de Oase is ontstaan uit een samenwerking tussen de praktijken van Sonia Nafie en Ernst Kat. Samen bieden zij sinds 2013 zowel behandeling als begeleiding aan een multiculturele doelgroep. Om vanuit de eigen achtergrond zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten op de belevingswereld van de cliënt heeft Sonia zich gaandeweg toegelegd op de begeleiding en behandeling van meiden en vrouwen.

Ernst is zich op de doelgroep jongens en mannen gaan richten. Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan vanuit de individuele praktijken hebben ze hun krachten gebundeld en hun aanbod uitgebreid. Deze uitbreiding heeft geresulteerd in de oprichting van Therapeutisch Centrum de Oase.

Leven

Leven is kracht en leven is eenvoud. Leven gaat vanzelf en komt uit onszelf. De mens in onze tijd is echter voortdurend afgeleid van zichzelf. Hierdoor lopen veel mensen op een bepaald moment vast. Social media, internet, carrière, werk, relatie, familie, kinderen, ouders: we worden continu door van alles opgeslokt. Door de inrichting van de moderne maatschappij en door technologie zijn de momenten dat we hieruit kunnen stappen zeer schaars geworden. We verliezen hierdoor de verbinding met de bron waar vanuit het leven stroomt. De wereld is een woestijn geworden. Wij zien in de oase een beeld van een plek van rust en leven in de woestijn. Therapeutisch Centrum de Oase biedt jou de mogelijkheid om even te stoppen en tot rust komen om de verbinding met de bron terug te vinden. Bij de bron vinden wij onszelf en vinden wij elkaar. De bron van het leven is van wezensbelang. Als we de verbinding met de bron kwijtraken dan raken we uit de stroom. Dan kunnen we depressie ervaren. Anderen worden belaagd door angsten of schuldgevoelens. We zitten klem in een hoek van het leven en komen er niet meer uit. Alles wat we doen om eruit te komen maakt het over het algemeen nog erger. Om uit de hoek te komen moeten we de toegang tot de bron weer terugvinden. Het leven moet weer tot stromen gebracht worden. Dat gebeurt buiten ons om, maar wij moeten ons er wel voor openstellen. Openstellen voor de bron doen we samen. Openstellen voor de bron betekent open stellen voor de ander en voor onszelf. Dat gaat samen. Vanuit de bron zijn wij één gemeenschap. In angst, depressie en schuld voelen wij ons alleen, want we zijn dan afgesneden van de bron. In liefde en gemeenschap vinden we vertrouwen en kracht. Aldus vinden we de stroom terug van het leven en kunnen we groeien.

oase-natuur-boom

Onze visie

Vanuit de visie dat vastlopen in het leven meer is dan een belemmering, maar juist een opening, staat Therapeutisch Centrum de Oase voor herstel, bewustwording en persoonlijke groei. Wij werken vanuit een holistische benadering: wij verhouden ons als mens niet alleen tot onze zichtbare omgeving, maar ook tot het onwaarneembare en onbegrijpelijke geheel waarvan wij als mens deel uitmaken. Alles hangt hierbinnen met elkaar samen. Wij kijken naar de mens niet als losstaand individu maar als onderdeel van het grotere geheel: wat er zich van binnen afspeelt is een weerspiegeling van wat er zich buiten ons afspeelt en andersom. Bij de weg naar herstel, bewustwording en persoonlijke groei wordt er daarom ruimte geboden voor een bredere blik op het menszijn en jouw rol hierin.

oase-natuur-pad

Bij Therapeutisch Centrum de Oase benaderen wij de mens vanuit de overtuiging dat iedereen de sleutel tot de eigen genezing al in zich heeft en slechts de weg hiernaartoe terug hoeft te vinden. Dit is mogelijk als we gaan (leren) luisteren naar de delen van onszelf waar we niet eerder naar hebben geluisterd of waarnaar we zijn gestopt te luisteren.

Wij zijn gespecialiseerd in psychologische behandeling, psychosociale hulp en coaching aan jongeren en volwassenen. Wij hebben affiniteit met (mensen met) diverse culturele achtergronden, maar iedereen is welkom bij ons.

Vanuit onze optiek brengt het denkkader van de reguliere ggz en de manier waarop er wordt gekeken naar de mens bepaalde beperkingen met zich mee. Daarom werken wij niet met vooraf vastgestelde behandelprotocollen gebaseerd op diagnoses. In plaats daarvan bieden wij de ruimte om te luisteren naar jouw verhaal en het hervinden van een begaanbare weg die daarbij past. Wij vallen onder de complementaire hulpverlening en hierdoor hoeven wij je gegevens niet te delen met zorgverzekeraars of andere derden. Ook geven we geen verplichte diagnose af.

Onze missie

Onze ervaring is dat mensen met een andere culturele achtergrond vaak een drempel richting hulpverlening ervaren, terwijl er toch een enorme behoefte is aan het volgen van behandeling of begeleiding bij iemand die aansluit op de eigen belevingswereld en achtergrond. Binnen de reguliere hulpverlening kan men onvoldoende aansluiting ervaren en wordt er vaak gewerkt vanuit een klinische, verondersteld objectieve blik die niet aansluit op de geloofsbeleving. Dit kan ervoor zorgen dat hulpverlening wordt vermeden of uitgesteld. Onze missie is om mensen uit deze doelgroep een plek te bieden om te werken aan zichzelf en vanuit kwetsbaarheid terug in de eigen kracht komen. Wij bieden hulp aan meiden en vrouwen, jongens en mannen, koppels met relatieproblemen en aan gezinnen.

Onze missie is om mensen een plek te bieden om te werken aan zichzelf en vanuit kwetsbaarheid terug in de eigen kracht te komen

Het team

Wij bieden hulp vanuit een team met dezelfde visie en passie

Wij bieden hulp aan meiden en vrouwen, jongens en mannen, koppels met relatieproblemen en aan gezinnen. Wij werken hierbij vanuit een team bestaande uit psychologen, coaches, psychosociaal therapeuten en vrijwilligers met allemaal dezelfde visie en passie. Voor hen is de verbinding met God de belangrijkste drijfveer achter hun werk.

Maak kennis met het hele team

Neem contact met ons op voor meer informatie of om je aan te melden