Over ons

Eén team met dezelfde missie!

Onze Missie

Wij werken vanuit een team bestaande uit psychologen, coaches en psychosociaal therapeuten met allemaal dezelfde missie: het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor mensen die op zoek zijn naar verbinding en een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, te midden van de uitdagingen van het leven.

Spirituele Verbinding

Al onze hulpverleners hebben een islamitische achtergrond. Voor ons is de verbinding met het Goddelijke de belangrijkste drijfveer achter ons werk. Omdat deze verbinding begint in jezelf hebben al onze hulpverleners leertherapie gevolgd om te leren reflecteren op de eigen reacties, gevoelens en valkuilen.

Kwaliteitsborging en Groei

Om verder de kwaliteit van ons werk te waarborgen hebben we met ons team regelmatig intervisie, waarin we reflecteren op ons eigen en op elkaars werk. Hiernaast houden wij onze vakkennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het regelmatig volgen van verplichte bij- en nascholingen.

Quality in Care

Wij beschikken over het Kwaliteitskeurmerk Quality in Care. Dit keurmerk bevestigt dat wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor alternatieve geneeskunde, zoals beschreven in de aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz, de Wmo en voldoet aan artikel 4.1.4 1e lid van de jeugdwet. U kunt het kwaliteitscertificaat bekijken door hier te klikken.

Wij beschouwen vastlopen in het leven als een gelegenheid voor groei

Psycholoog en oprichter

Sonia

Talen: Nederlands, Engels en Arabisch

Mijn naam is Sonia Nafie, in 1984 geboren in Den Haag. In 2007 behaalde ik na een afstudeerstage op de afdeling psychotrauma van PsyQ mijn master in de Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met mijn opleiding psychologie was ik aanvankelijk regulier getraind met cognitieve gedragstherapie als behandelmethode. In de praktijk werd voor mij echter al snel duidelijk dat veel problematiek onvoldoende werd opgelost door een objectief opsporen en behandelen van symptomen. Met name diepere problematiek vraagt om een dieper menselijke methode. Na een zoektocht kwam ik uit bij de psychoanalyse. Ik heb 3 jaar psychoanalytische leertherapie en training gevolgd vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Ik heb me naast de psychoanalytische gesprekstherapie met de jaren verder verdiept in verschillende behandeltechnieken zoals EMDR, mindfulness, hypnotherapie en verschillende lichaamsgerichte therapievormen.

Ik heb de afgelopen jaren veel gewerkt met vrouwen met trauma, angsten, depressie, emotieregulatieproblemen en psychosomatische klachten en heb hierdoor geconstateerd dat met name bij vrouwen psychische klachten gauw kunnen overlopen naar lichamelijke klachten. Daardoor blijkt in de praktijk dat lichaamsgerichte therapievormen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op inzichtgevende gesprekstherapie. Tijdens mijn behandelingen wordt er veel gewerkt aan bewustwording, het voelen, benoemen en verwerken van wat er zich van binnen afspeelt en het leren kalm boven onze gedachtes, emoties en gevoelens te staan. Ik ben als psycholoog aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG) en het kwaliteitsregister RBCZ.

oase-Sonia Nafie-psycholoog
oase-Ernst Kat-psychoanalyticus
Psychoanalyticus en oprichter

Ernst

Talen: Nederlands en Duits

Mijn naam is Ernst Kat. In 1964 ben ik geboren in Amsterdam. Ik heb filosofie gestudeerd in Leiden en Amsterdam. Ik ben afgestudeerd bij Otto Duintjer. Na mijn studie en militaire dienst ben ik voor een half jaar in India op zoek gegaan naar een spirituele verbinding. Tijdens en na deze reis heb ik veel geleerd over geloof, mens en vooral mezelf. In 2003 heb ik me aangesloten bij de islamitische gemeenschap. Ik ben psychologie gaan studeren en heb me aan de universiteit van Gent gespecialiseerd in de psychoanalyse. Ik ben daar afgestudeerd bij Paul Verhaeghe. Na verschillende werkzaamheden als docent, psycholoog en begeleider van mensen met een verstandelijke beperking heb ik in 2011 mijn eigen praktijk geopend. Mijn manier van werken is onlosmakelijk verbonden aan spiritualiteit en diepere betekenisgeving.

Bij Therapeutisch Centrum de Oase richt ik mij op behandeling aan en begeleiding van jongens en mannen met onder andere angsten, trauma, depressie, verslavings- en/of relatieproblemen. Dit doe ik door middel van psychoanalytische gesprekstherapie, hypnotherapie, coaching en groepsactiviteiten. Ik ben als psycholoog aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG).

Psycholoog

Zehra

Talen: Nederlands, Engels en Turks

Mijn naam is Zehra Türedi. In 1989 ben ik geboren in Rotterdam. Na het VWO ben ik Pedagogische Wetenschappen gaan studeren aan de Erasmus Universiteit om de ontwikkeling van de mens te bestuderen en dat wat ik ervaar als de kern, namelijk het kind in ons. Hoe het kind wordt vormgegeven en hoe ervaringen het kind vormen tot de volwassene die het wordt. Als master heb ik Klinische Psychologie gevolgd. Aanvullend op deze studie heb ik ook de opleiding Islam & Arabisch afgerond aan de Universiteit Utrecht om meer te leren over verschillende islamitische culturen. Tijdens mijn werkjaren in de reguliere GGZ ben ik verder opgeleid in de richting cognitieve gedragstherapie, maar merkte ik dat ik een andere kant op wilde gaan waarin er dieper in wordt gegaan op de oorsprong van psychische problematiek.

Om ook tot mijn eigen kern te komen en mij verder te ontwikkelen als therapeute heb ik daarom islamitische psychoanalytische leertherapie gevolgd. Wat ik in deze periode heb geleerd heeft mij gevormd tot de mens en therapeut die ik nu ben. Naast (de psyche van) de mens ben ik gefascineerd door de natuur waar wij als mens onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ik bied binnen Therapeutisch Centrum de Oase psychoanalytische gesprekstherapie, hypnotherapie, schematherapie en EMDR aan vrouwen en tienermeiden. Ik ben als psycholoog aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG).

oase-Zehra-psycholoog
oase-Siham-psychosociaal therapeut
Psychosociaal therapeut

Siham

Talen: Nederlands, Marokkaans-Arabisch en Engels.

Mijn naam is Siham Hajji. Ik ben geboren in Meppel in het jaar 1989. Als oudste van 5 kinderen werd ik geconfronteerd met de nodige onzekerheden en uitdagingen met betrekking tot mijn ontwikkeling in het leven. Dit heeft ertoe geleid dat ik besloot mijn zoektocht op dit gebied voort te zetten als mijn carrière. In het jaar 2010 ben ik afgestudeerd van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en in het jaar 2011 heb ik mijn bevoegdheid Omgangskunde behaald. Daarna heb ik mij verdiept in de Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Ik merkte echter dat ondanks dat deze vormen van therapie goede handvatten bezitten om gedachten en emoties te (h)erkennen, ze in mijn beleving niet leiden tot een blijvend resultaat. Dit was ook het moment dat ik me ging verdiepen in alternatieve geneeswijzen. Ik ontdekte dat een mens zoveel meer is dan gedachten, gevoelens en gedrag. Ik bouwde een fascinatie op voor de kijk op de mens als Goddelijk wezen en ik realiseerde me steeds meer dat de mens niet alleen in relatie staat tot zichzelf, de ander en het universum, maar ook invloed heeft op het geheel.

Binnen Therapeutisch Centrum de Oase werk ik met jongeren en vrouwen. Ik ben als therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie en Gezondheidszorg (de NFG). Belangrijke onderdelen van mijn therapie zijn Acceptance and Commitment Therapie (ACT), EMDR en Mindfulness.

Mijn overtuiging is dat wanneer het startpunt volledige aanvaarding is van jezelf en alles wat op dat moment ervaren wordt, het verzet stopt. Zo kan het lichaam in plaats van verzet bewegen richting hetgeen je wil zijn en van binnen altijd al bent geweest.

Mindfulness trainer

Khadija

Talen: Nederlands, Duits, Marokkaans-Arabisch en Berbers

Mijn naam is Khadija el Hajjami, in 1985 geboren in Rotterdam. Al op zeer jonge leeftijd hield ik van talen, zo maakte ik van de lerarenopleiding Frans een sprong naar European Studies in Den Haag. Kort hierna verhuisde ik naar Keulen en studeerde enkele semesters Meertalige Communicatie. Ik ontdekte in de afgelopen jaren dat hetgeen mij werkelijk trok ook ten grondslag ligt aan talen: het verbinden oftewel een brug slaan. Om mezelf verder te scholen op het gebied van mens en gedrag heb ik de cursus creatieve therapie en de opleiding psychosociale basiskennis gevolgd en afgerond. Ook heb ik de opleiding tot mindfulnesstrainer bij SeeTrue afgerond.

Tijdens mijn creatieve workshops en mindfulnesstrainingen draait het om terug te kunnen verbinden met het wonderbaarlijke binnenleven. In mijn eigen ervaring en in de wereld om mij heen zie ik dat we geneigd zijn te vluchten voor ons gevoel. Terwijl een diepere ontspanning juist mogelijk is door ons gevoel er te laten zijn. Tijdens mijn sessies bied ik de mogelijkheid om via je gevoel en intuïtie jezelf te kunnen (her-)ontdekken. In een fijne en veilige sfeer volg je je handen en laat je je gedachten even los. Ik vind het leuk om met gezonde alternatieven een powersnack te maken en er tijdens de pauze samen van te genieten. Het geïnspireerd voorbereiden van de activiteiten is voor mij als schilderen op een doek. Zo ontstaat er telkens een unieke workshop. De workshops bestaan uit eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness oefeningen, visualisaties en het creatieve moment.

oase-Khadija-mindfulness trainer
oase-Omid-coach
Professioneel coach

Omid

Talen: Nederlands, Engels, Dari, Pashto

Mijn naam is Omid Alozai. Ik ben in 1988 geboren in Kabul. Na een lange weg (vmbo, mbo, hbo accountancy) ben ik in 2012 afgestudeerd in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Ik heb mijn werk in diverse sectoren zoals accountancy, ondernemerschap, als lid van toezichthoudende organen van culturele instellingen, CMR-lidmaatschappen en projectleiderschap altijd gecombineerd met docentschap in het hoger onderwijs. Daarbij heb ik met mensen in uiteenlopende leeftijdscategorieën gewerkt, lesgegeven of gecoacht: studenten, jongvolwassenen, ondernemers en ervaren professionals. Ik heb diverse cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van onderwijs, coaching en training. De laatste jaren heb ik intensief gewerkt aan het creëren van onderwijs op het gebied van persoonlijk leiderschap, management en professionaliteit.

Tijdens deze werkzaamheden ben ik geïnteresseerd geraakt in het vraagstuk van zingeving en geluk. Zingeving en geluk worden vaak belemmerd door angsten van jongs af aan en/of negatieve ervaringen die een persoon meemaakt in het leven. Het erkennen en accepteren van deze angsten en negatieve ervaringen vanuit kwetsbaarheid is een kracht. Vanuit deze opstelling bied ik binnen Therapeutisch Centrum de Oase begeleiding en coaching aan jongeren en mannen bij moeite of problemen op uiteenlopende levensgebieden.

Professioneel coach

Anne-Marie

Talen: Nederlands en Engels

Mijn naam is Anne-Marie Does, ik ben geboren (1970) en getogen in de Bollenstreek. Vanaf jonge leeftijd had ik een voorliefde voor de Engelse taal en na het vwo ben ik daarom naar Londen gegaan. Ik heb er een tijdje gewoond en gewerkt en heb er mijn man ontmoet. We zijn getrouwd en samen naar Nederland (terug)gegaan. Rond diezelfde tijd (1992) heb ik me aangesloten bij de islamitische gemeenschap.

Na verschillende werkgevers vond ik in 2008 een student-ondersteunende baan bij de Universiteit Leiden. Mijn wens om te studeren had ik door een druk gezin met vier kinderen tijdelijk in de wacht gezet, maar zoveel studerende mensen om mij heen gaven mij het zetje om naast mijn werk verder te studeren en in 2011 begon ik de bachelorstudie Moderne Midden-Oosten. Dat was tevens het begin van mijn coaching. In eerste instantie was dat vooral gericht op taal, medestudenten helpen met het schrijven van stukken en later -na afronding van mijn studie en vervolgens een docentopleiding- heb ik een aantal jaren als taaldocent voor de klas gestaan. Gaandeweg ging ik mijn cursisten steeds meer begeleiden met persoonlijke vraagstukken. Dit had grote raakvlakken met de functie van studieadviseur die ik gelijktijdig uitoefende aan de universiteit want veel vragen lagen op het gebied van communicatie met de ander of anderen. Van hieruit ben ik me gaan verdiepen in relatiecoaching. Contact, communicatie en verbinding –relaties dus- tussen mensen vind ik fascinerend. Zowel liefdesrelaties als andere relaties die er kunnen zijn tussen mensen maar vooral ook de relatie met jezelf. Eerlijk en open naar jezelf durven kijken komt niet alleen je innerlijke rust ten goede maar opent in de meeste gevallen ook de weg naar verbetering in je contact en verbinding met anderen en het grotere geheel. Zelfs als relaties geen actief deel meer uitmaken van je leven kun je er meer vrede mee krijgen wanneer je er werkelijk naar gaat kijken. Ik heb een aantal coachopleidingen gevolgd (professional coaching en leiderschap, relatiecoaching, NLP, systemisch werken) en

oase-Anne-Marie-coach

met de collega’s van de Oase hebben we regelmatig intervisie.
Ik maak o.a. gebruik van Transactionele Analyse, Rationeel Emotieve Therapie (RET), familieopstellingen en neuro linguïstisch programmeren (NLP). Bij Oase werk ik als coach met koppels en gezinnen met relatie- en communicatieproblemen en met jongeren op het gebied van loopbaan- en studiebegeleiding. Als professioneel coach ben ik verbonden aan de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).

Neem contact met ons op voor meer informatie of om je aan te melden