Ons aanbod

Ontdek onze diensten voor jong en oud

De vrouw terug in haar kracht

Voor vrouwen

Wij werken met onze vrouwelijke therapeutes vanuit de visie dat de vrouw een oneindige bron van wijsheid in zich draagt. De vrouw is van nature gericht op haar omgeving. Gericht op liefhebben, verzorgen, verbinden. Dit kan je als vrouw echter alleen wanneer je in verbinding staat met je innerlijke wijsheid en je voldoende lichaamsbewustzijn hebt. Wanneer je als vrouw uit verbinding raakt, of wanneer de verbinding op jonge leeftijd verstoord is geraakt, kan je psychische of lichamelijke klachten ervaren of ontwikkelen.

Wij helpen je graag de verbinding terug te vinden zodat je weer in je kracht kan staan en de bron van licht en vreugde kan zijn voor jezelf en je omgeving.

Wij hebben een breed aanbod voor vrouwen en meiden. Naast individuele therapievormen zoals EMDR, gesprekstherapie en hypnotherapie bieden wij ook (online) coaching, creatieve workshops en mindfulnesstraining aan.

oase-woestijn
De MAN terug in ZIJN kracht

Voor mannen

Man zijn is een opgave. Dat je als man geboren bent wil nog niet zeggen dat je een man bent. Eerst ben je een jongen. Hoe word je een man? In onze tijd is hier veel verwarring over. Het is bijna een taboe om hierover na te denken en te beginnen. Ondertussen zijn alle mannen hiermee bezig. Wat is mannelijkheid? Wij werken vanuit de visie dat de man in zijn mannelijkheid een bron is van wijsheid, kracht en bescherming. Maar dan moet de man wel geopend zijn in liefde. De man is van nature gericht op grijpen en begrijpen, op vechten en beschermen.

Dit kan je als man echter alleen wanneer je in verbinding staat met de liefde. Alles draait op de vereniging van wijsheid en liefde. Dat is de vereniging van man en vrouw, van mannelijkheid en vrouwelijkheid, ook binnenin de man zelf. Als dit onvoldoende in verbinding staat doordat je bijvoorbeeld nooit een goed voorbeeld hebt gehad of wanneer deze verbinding op jonge leeftijd verstoord is geraakt, kan je psychische, lichamelijke of relationele klachten ervaren of ontwikkelen.

Wij helpen je graag de verbinding terug te vinden. De mens weest vanuit deze verbinding. Het is daarom onze vaste overtuiging dat iedereen tot deze terugverbinding kan komen.

Naast individuele gesprekstherapie, hypnotherapie en coaching biedt Therapeutisch Centrum de Oase ook wekelijkse groepsgesprekken en sportieve activiteiten voor mannen en jongens.

oase-natuur-veld

Voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren

We leven in een tijd waarin je als jongere van jongs af aan opgroeit niet alleen met, maar vooral ook ín de digitale wereld. Het ‘jezelf worden’ is een ongekende uitdaging geworden. Van binnen en buiten vinden er allerlei transformaties en ontwikkelingen plaats. Het lichaam verandert, er komen vragen rondom identiteit. Er wordt veel vanuit de omgeving en de maatschappij verwacht. Hiernaast de druk van school en het vinden van een plek tussen leeftijdsgenoten kan veel van je vergen, zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied. En waar het vroeger al een flinke uitdaging was om je eigen weg te vinden tussen je ouders, hun wereld, de wereld om je heen en de wereld in jou, bevind je je tegenwoordig niet meer tussen bepaalde muren, maar zijn er geen muren meer en is het onderscheid tussen echt en nep niet meer aan de orde. Tegelijk blijven de belangrijke zaken van leven echt: eenzaamheid, angst, pijn, liefde, seksualiteit, dood en ziekte. Hoe vind je als jongere in deze tijd de bakens van het leven? Hoe ga je ontmoetingen en verbindingen aan die je meer jezelf maken? Hoe vind je de weg terug naar het leven, vooral als je dat nog nooit gekend hebt? Wij kunnen je bijstaan in deze zoektocht op een manier die bij je past.

oase cicles icon horizontal
Voor ouders

Het coachen van kinderen en jongeren kan soms niet zonder de omgeving erbij te betrekken. Het proces van ouder worden en losbreken kan voor de ouders namelijk ook uitdagend of zelfs beangstigend zijn. Vertrouwen dat je kind uiteindelijk wel ‘op zijn of haar pootjes terecht komt’ of ‘komt waar hij of zij zou moeten zijn’ kan erg lastig zijn. Tegelijkertijd is dit vertrouwen noodzakelijk. Leren luisteren naar je kind, loslaten in vertrouwen maar toch in verbinding blijven is een belangrijke focus binnen de begeleiding die wij ouders bieden.

Met meer dan 10 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep, zijn we momenteel een gespecialiseerde tak aan het ontwikkelen voor jongeren met een multiculturele achtergrond. Deze tak richt zich op uitdagingen gerelateerd aan studie, carrière en identiteit. Meer informatie vindt u hier.

oase-natuur-boom

Studie- en loopbaanbegeleiding

Een aanzienlijk aantal studenten in het hoger onderwijs stopt al in het eerste jaar, vaak zelfs tijdens de propedeutische fase. Wij merken dat deze studenten om verschillende redenen afhaken, vaak door een combinatie van factoren. Onder deze studenten zijn er velen met een multiculturele achtergrond die unieke uitdagingen ervaren, zoals familiedruk, beperkte studiemogelijkheden of financiële middelen, en de moeilijkheid om een balans te vinden tussen de maatschappelijke verwachtingen en hun thuis- of familiesituatie.

Veel studenten kiezen een studierichting zonder een duidelijk beeld te hebben van hun ambities of toekomstperspectieven. Anderen weten wel wat ze willen, maar worstelen met studietechnieken. Bovendien spelen motivatieproblemen, disciplinekwesties en overmatig gebruik van sociale media een grote rol, wat vaak leidt tot mentale uitputting en een gebrek aan focus op de studie. Faalangst, perfectionisme,

problemen met prioriteiten stellen en keuzes maken, uitstelgedrag en planningsproblemen beïnvloeden ook de studiekeuze en -prestaties. En sommigen ontdekken na hun studie dat de gekozen carrière toch niet aansluit bij hun ware passies.

Herken jij je in deze situatie?

Met individuele begeleidingsgesprekken en praktische groepsbijeenkomsten kunnen wij bijdragen aan het oplossen van deze problemen. We nodigen je uit om met ons in gesprek te gaan, om samen te ontdekken wat jou werkelijk drijft en om de kern van het probleem te vinden. Wij helpen je jouw eigen kracht te (her)ontdekken en begeleiden je om zelf antwoorden en oplossingen te vinden. Op de website van Oase Jongerencoaching kan je hierover binnenkort ook meer informatie vinden.

Wij bieden jou graag de mogelijkheid de verbinding met de bron van het leven terug te vinden.

Voor koppels en gezinnen

Er valt veel te zeggen over relaties tussen mensen maar er is één waarheid: een goede of slechte relatie is nooit de verdienste van maar één persoon in die relatie. Je prettig voelen, de ruimte ervaren binnen een relatie om jezelf te kunnen zijn is niet vanzelfsprekend. Dat geldt niet alleen voor partnerrelaties. Ook relaties binnen een gezin, tussen familieleden, vrienden, op werk of school kunnen verstoord zijn of raken. Dat kan veel energie kosten, je moedeloos en uit balans doen voelen. Dit komt omdat de kwaliteit van je relaties voor een belangrijk deel de kwaliteit van je leven bepaalt.

De diepere verbinding met elkaar in een relatie kan door de afstand die er is ontstaan nog moeilijk te herkennen zijn. Of misschien zoek je juist die diepere verbinding waar die er nooit was en weet je niet goed hoe je dat aan kan pakken. Onze relatiecoach kan je daarin begeleiden.
Bij relatiecoaching wordt er verder gekeken dan wat aan de oppervlakte is.

oase cicles icon vertical

Je leert werkelijk naar de relatie te kijken, naar wat er achter gedragingen en uitingen schuilgaat. Je leert patronen herkennen en je leert af te gaan op onderliggende emoties in plaats van op het uiterlijke gedrag. Relatiecoaching helpt bij die bewustwording waardoor je uiteindelijk zelf aan de slag kunt om patronen te doorbreken. Het coachen van partners gaat over het inzicht krijgen in het eigen en het gedrag van de ander en de aanvaarding daarvan. Bij gezinscoaching kijken we naar het gehele gezinssysteem, de verschillende rollen die de gezinleden innemen, de gedragspatronen en hoe dit alles van invloed is op de anderen.

Het gaat in alle relaties uiteindelijk over het ombuigen van de strijdbare houding naar vanuit een liefdevolle houding kijken en vragen naar wat de ander nodig heeft. Een coach helpt vooral ook de communicatie te herstellen waardoor de verbinding met de ander in de relatie weer gevoeld wordt.

Persoonlijke ontwikkeling en activiteiten

Wanneer het lichaam langdurig onder hoge druk staat en ongezonde patronen ontstaan, kan dit leiden tot grote spanningen die zich in het lichaam vastzetten. Dit kan resulteren in ongezonde of disfunctionele gewoontes. Onze workshops en trainingen zijn gericht op het herstellen van de verbinding met je lichaam. Ze bieden je de mogelijkheid om een gezonder en vitaler gevoel te ervaren. Daarnaast inspireren ze je op een unieke manier om meer lichaamsbewust te worden en deze patronen te doorbreken.

We bieden mindfulness training, creatieve workshops en therapeutische massages. Deze activiteiten kunnen je ondersteunen op de weg van heling en persoonlijke ontwikkeling. De activiteiten nodigen je uit om te durven voelen en een helpende houding aan te nemen waardoor je het vertrouwen in de kracht van je eigen lichaam weer leert vinden. Je lichaam bevat alle wijsheid die nodig is voor heling. Deze wijsheid (her)ontdekken geeft je kracht en vertrouwen en opent de deur naar nieuwe mogelijkheden. Voor meer informatie over ons huidige aanbod, bezoek de website van Oase Lichaamsgericht.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om je aan te melden